Lidmaatschap en Contributie


Lidmaatschap
Als je erover denkt om lid wil worden van OKV kun je al veel informatie op de website vinden, contact opnemen met de leiding en natuurlijk een proefles volgen. Wanneer je vervolgens besluit lid te worden, vragen we je het inschrijfformulier inclusief machtiging (te vinden onder 'formulieren en documenten') in te vullen en af te geven bij de leiding. Je gegevens worden digitaal beheerd door de ledenadministratie.

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden, waar alle (wettelijke vertegenwoordigers van) leden voor worden uitgenodigd. In deze vergadering worden besluiten genomen over de samenstelling van het bestuur, de contributie en begroting enz. Onder het kopje 'formulieren en documenten' vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Het lidmaatschap van OKV kan halfjaarlijks worden opgezegd. Dit dient dit schriftelijk of per email te gebeuren uiterlijk vóór 1 juni of vóór 1 december via OKVleden.harmelen@gmail.com. Het is fijn als je van te voren de leiding vast op de hoogte brengt ivm indeling van de groepen. 

Contributie
Wanneer je lid wordt van de vereniging, ben je contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en bij wijzigingen worden de leden hierover geinformeerd.

De hoogte van de contributie hangt af van het aantal uren dat men sport. Vanaf het tweede uur per week wordt een korting berekend. De inschrijfkosten zijn eenmalig € 17,50 en de contributie is inclusief de jaarlijkse verplichte bondscontributie aan de KNGU, die OKV namens u afdraagt. De contributiebedragen zijn per half jaar en exclusief wedstrijdgelden voor de selectieturnsters.

De contributie wordt tweemaal per jaar (medio januari/februari en medio augustus/september) automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor leden die meer dan 4 uur in de week trainen, wordt de contributie per kwartaal geïnd.

Per seizoen 2017/2018 is OKV genoodzaakt een contributieverhoging door te voeren onder andere ivm hogere kosten voor leiding. Hieronder vindt u de opbouw van de contributie. Het kan zijn dat er meer of minder uren getraind worden, dan wordt dit evenredig berekend. Dit zijn de meest gangbare trainingsuren.
Voor inschrijving kunt het formulier (onder documenten) ingevuld sturen naar onze ledenadministratie via OKVleden.harmelen@gmail.com 

  basiscontributie voor 1 uur gym/trainen incl. bondscontributie  extra uur p/u 1,5 uur 4,5 uur
(B-selectie)
 6,25 uur
(A-selectie)
junior          
2017  € 82,00  € 41,50 € 102,75  € 227,25  € 299,88
senior          
2017  € 89,00  € 44,00 € 111,00  € 243,00  € 320,00
steps/bodyshape           
2017  € 93,00  € 45,00      

excl. wedstrijdgelden en bedragen per half jaar. Voor de selectieturnsters wordt de contributie per kwartaal geind.