Recreatiegym

 

Recreatiegym is voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij deze groepen wordt er al meer aandacht besteed aan de basis elementen van het turnen.
Ook de motoriek is bij deze groep een belangrijk onderdeel waar aandacht aan wordt besteed. Bij alle gym en turngroepen bij OKV staat het plezier in bewegen centraal en daar zal dan ook extra energie in worden gestopt.

Tijdens de gymlessen worden afwisselende turntoestellen en materialen gebruikt.
Ook worden oefeningen spelgewijs aangeboden. Zodanig dat er al getraind wordt zonder dat hier een nadruk op gelegd wordt.

Er zijn 2 recreatiegroepen op de zaterdag. Zie onder informatie  lesrooster voor leeftijd en tijdstippen van de recreatiegymlessen.

Blijkt dat je meer wil en kan dan recreatief gymmen? Dan is er een mogelijkheid om door te stromen naar de Jong talenten en daarna misschien wel naar de A of B selectie. 

*De keuze om door te stromen naar een hoger niveau of de selectie wordt gemaakt door de leiding, in overleg met de ouders